Sinteza modificărilor Codului fiscal prin OG nr. 16/2022 cu aplicabilitate august 2022 și ianuarie 2023

Alfa tax

Principalele prevederi ale actului normativ care urmărește mărirea ariei de impozitare:

 

 

1. Taxarea salariilor part-time.

Se revine la taxarea salariilor part-time (care au o valoare sub salariul minim pentru 8 ore/zi), la nivelul contribuțiilor de asigurări sociale ale salariului minim brut pe țară pentru norma întreagă. (Similar cu suprataxarea din 2017 – 2019).

Prevederea se aplică de la 1 august 2022.

Excepții: elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, ucenici, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, pensionari pentru limită de vârstă și cei care cumulează în cursul aceleiași luni venituri salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

 

 

2. Aplicarea regimului de impozitare pe venit a microîntreprinderilor.

De la 1 ianuarie 2023, pentru a aplica taxarea de 1% pe venit, condițiile sunt:

  •  Să realizeze venituri de peste 80% din alte activități decât de consultanță și management
  •  Să aibă cel puțin un salariat cu norma întreagă sau mai mulți salariați part-time, dar a căror normă cumulată fie minimum 8 ore/zi;
  • obțină venituri sub noul plafon de 500.000 euro pe an ( micșorat de la 1.000.000 euro)
  • Are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntrepinderilor. Se elimină astfel impozitarea de 3% pe venit.

Dacă societatea nu îndeplinește condițiile cumulate mai sus pentru încadrare la microîntreprindere, va deveni automat plătitoare de impozit pe profit (cu cota aplicată de 16% pe profitul realizat).

Nu mai pot intra în categoria microîntreprinderilor și devin automat plătitori de impozit pe profit cei care au activități în domeniul bancar, domeniile asigurărilor și reasigurărilor, jocurilor de noroc, activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

 

 

3. Impozitul pe dividende crește de la 5% la 8% de la 1 ianuarie 2023.

Pe lângă impozit, se modifică și baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din dividende, din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, astfel: Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

 

 

4. Impozitul pe venituri din chirii.

Se elimină cota forfetară de 40%, astfel că persoanele fizice care obțin venituri din chirii vor fi impozitate la valoarea totală a chiriei. Rezultă, astfel, o creștere a impozitului cu 40% pentru proprietari, începând cu veniturile din anul 2023.

Se va introduce și obligația înregistrării contractului de închiriere la ANAF, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia (până acum acestea erau opționale).

 

 

5. Modul de taxare PFA.

Scade plafonul pentru încadrarea la norma de venit a veniturilor din activităţi independente, PFA, întreprinderi individuale, de la 100.000 de euro la 25.000 de euro.

Se schimbă baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice astfel:

Baza anuală de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Se modifică și baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice, astfel: Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

 

 

6. Reducerea scutirilor fiscale pentru salariații din construcții, agricultură, sectorul alimentar.

De la 1 august 2022 scade de la 30.000 lei la 10.000 lei plafonul de venituri lunare până la care salariații din aceste sectoare beneficiază de scutiri și reduceri de impozit și contribuții.

 

 

7. Taxarea beneficiilor extra salariale oferite de firme angajaților.

Se introduce un plafon lunar pentru beneficiile extra salariale neimpozabile de cel mult 33% din salariul de bază brut. (Exemplu – decontarea serviciilor turistice). Se aplică de la 1 ianuarie 2023.

Leave your comment