Noul plafon pentru TVA aplicabil din 2018 – 300.000 lei

Growth-Chart-PNG-Image

Actualul plafon a cifrei de afaceri de 220.000 lei, de la care societatile sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA, va creste la 300.000 lei potrivit legii  promulgate ieri, 21.03.2018, de Presedintele Romaniei.

Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, modifica articolul ART. 310 - Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, astfel:  

Art. 310. – (1) Persoana impozabilă stabilită în România  conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

klaus-iohannis

Ce impact va avea aceasta modificare? Cresterea plafonului va permite multor societati evitarea inregistrarii in scop de TVA, reducand astfel costurile implicate pana la atingerea noului plafon al veniturilor.

Astfel, societatile care au depasit anul acesta vechiul plafon al cifrei de afaceri de 220.000 lei dar nu au realizat venituri de 300.000 lei pana la aplicarea noului plafon, fiind obligate sa se inregistreze in scop de TVA dupa vechea lege, pot cere acum scoaterea din evidenta.

Aceasta modificare trebuia sa fie adoptata la finalul anului trecut in urma aprobarii Uniunii Europene printr-o derogare in ceea ce priveste aplicarea regiumului special de scutire de TVA pentru intreprinderile mici.

Initial, plafonul privind aplicarea regimului special de scutire de TVA a fost majorat in 2012, de la 35.000 la 65.000 euro (echivalentul a 220.000 de lei), derogarea fiind valabila pana la sfarsitul anului 2017 - asftel incat era nevoie de o noua derogare, care a fost definitivata in octombire 2017, marind plafonul la echivalentul de 300.000 lei. Interesant este ca noul plafon de scutire este unul dintre cele mai inalte din Uniunea Europeana, majoritatea statelor membre avand plafoane situate intre 15.000 euro si 40.000 euro.

 

Desi legea va urma sa intre in vigoare in termen de 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial,  precizarea referitoare la cresterea plafonului de TVA se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii în vigoare a acesteia, astfel incat a fost introdus un amendament cu urmatoarele  norme tranzitorii pentru aplicarea noului prag:

a) persoanele impozabile înființate anterior anului 2018 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 220.000 lei în perioada dintre 1 ianuarie 2018 și 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege (perioada de referință). În cazul în care nu au depășit acest plafon în perioada de referință, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia în calcul și cifra de afaceri realizată în perioada de referință;

b) persoanele impozabile înființate în perioada de referință (1 ianuarie 2018 și 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege) au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA dacă depășesc în perioada respectivă plafonul de 220.000 lei. În cazul în care nu au depășit acest plafon în perioada de referință, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018;

c) persoanele impozabile înființate începând cu 1 a lunii următoare intrării în vigoare a legii au obligația solicitării înregistrarii în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei, de la înființare până la 31 decembrie 2018;

d) prin excepție de la prevederile lit. a) și b), persoanele impozabile pentru care obligația solicitării înregistrării ar interveni începând cu 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situația în care depășesc plafonul de 300.000 lei până la 31 decembrie 2018;

e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în perioada de referință, ca urmare a depășirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de 300.000 lei;

f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare legea, inclusiv, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, și dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 300.000 lei.

Leave your comment